Názory a argumenty

Autorský výběr událostí roku 2018

Názory a argumenty

Autorský výběr událostí roku 2018
Názory a argumenty

Plus

Byl osmičkový rok znovu přelomový? Oslavy 100. vyročí vzniku samostatného Československa byly na naše poměry poměrně bombastické. Moderuje Martin Schulz.