Jak to bylo doopravdy

Kdo se zasloužil o vznik Československa? Lidé doma, nebo v zahraničí?

Jak to bylo doopravdy

Kdo se zasloužil o vznik Československa? Lidé doma, nebo v zahraničí?
Setnina námořníků drží stráž před vojenským velitelstvím na konci října 1918 po vzniku Československa

Plus

Vznik Československa je spjat se jmény Čechů, kteří žili v exilu, a stejně tak se jmény těch, kteří zůstali v českých zemích na území Rakouska-Uherska. Válečné útrapy 1. světové války těžce doléhaly na všechny a na podzim roku 1918 události nabraly rychlý spád. Kdo se ale o vznik samostatného Československa zasloužil? Byli to sami Češi, kteří zůstali doma?
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: Petr Pithart
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Dramaturgie: Hynek Pekárek
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 2018-10-29

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají