Zprávy pro Plzeňský kraj

Klatovy žijí oslavami výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty

Zprávy pro Plzeňský kraj

Klatovy žijí oslavami výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty
Oslavy výročí Českomoravské myslivecké jednoty v Klatovech

Plzeň

Myslivci letos slaví sté výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty. K tomuto výročí pořádají různé oslavy – a jedna taková se odehrála i v Klatovech.
Jitka Englová

Více z pořadu