Návod na etiketu

Při setkání více lidí podávejte ruku nejprve cizím, vlastnímu partnerovi až nakonec

Návod na etiketu

Při setkání více lidí podávejte ruku nejprve cizím, vlastnímu partnerovi až nakonec
Podání rukou

České Budějovice

Pozdrav často doprovází podání ruky. Jedná se ale o poměrně intenzivní vjem, který zesiluje vlastní verbální sdělení. Proto je dobré znát pravidla etikety. Například když přicházíme k někomu domů, ruku má jako první podat hostitel.

Více z pořadu