Natura

V Národním parku Podyjí mizí voda

Natura

V Národním parku Podyjí mizí voda
Nový Hrádek u Lukova, národní park Podyjí

Plus

Národní park Podyjí je nejmenším národním parkem v Česku a také jediným na Moravě. Kaňon řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem s hluboce zaříznutými meandry reprezentuje jedno z posledních zachovalých starých říčních údolí ve střední Evropě.
Markéta Ševčíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Národní park Podyjí je nejmenším národním parkem v Česku a také jediným na Moravě. Kaňon řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem z hluboce zaříznutými meandry reprezentuje jedno z posledních zachovalých starých říčních údolí ve střední Evropě. Výhledy na meandrující řeku patří k nejhezčím u nás. A právě ony a také proslulé vinice a víno jsou nejčastějšími důvody, proč lidé Národní park Podyjí navštěvují. Ne každý si ale uvědomuje, v jak výjimečné přírodní lokalitě se nachází, že může v Podyjí najít skalní vyhlídky a lesy, ale také jste najít spoustu vzácných rostlin a živočichů a potkat pasoucí se divoké koně. Právě unikátní poloha Podyjí je ale zároveň i jeho problémem. Území totiž vysychá a v přítocích řeky Dyje mizí voda. Jak bude park, kterému je letos 32 let, vypadat po dalších 30 letech bude ještě existovat jako Národní park Podyjí a v jaké podobě? O tom všem bude dnešní in natura. Přínosný. Poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Na tu tak milí posluchači a my naši pouť po Národním parku Podyjí zahajujeme na místě více než symbolické. My jsme na místě někdejší vojenské střelnice v Mašovicích, která je teď ale velmi krásným koutem plným nádherných divokých koní. No a našimi průvodci tady v této okouzlující krajině jsou ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rotrekl. Dobrý den. Dobrý den. Je tady s námi také prezident organizace Juro park Michael Hošek. Dobrý den. Dobrý den. A jsou tady s námi samozřejmě důležití muži z Národního parku Podyjí. Petr Vančura, dobrý den. Dobrý den. A Jaroslav Ponikelský. Dobrý den. Dobrý den. Já nejprve nechám pana ředitele Rotrekla popsat, kde se vlastně nacházíme.

  • Jak už jste říkala, jsme blíž Mašovic, kde jedna ze dvou pastvin, které v podstatě máme a spolu se společností Česká krajina na starosti, ale to krajina, kterou nám pomáhají udržovat jaksi mužští poníci, což je druh vám, řekněme primitivního plemene koní, který sem byl dovezen před pár lety a ta pasta byla uplatněna jako management. Nové opatření na dvou lokalitách v Národním parku Podyjí. Jedna z nich je zde Mašovická střelnice bývala a druhá ta lokalita je na Havraň lidských vřesovišť.

  • My už jsme si tady říkali, že ta krajina je velice různorodá. Tak co je vlastně tím hlavním gros celé té ochrany? Proč byl vlastně ten národní park vyhlášen?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají