Natura

Invaze výrobků, označených jako eko, green a bio končí. Europarlament schválil zákon zakazující greenwashing

Natura

Invaze výrobků, označených jako eko, green a bio končí. Europarlament schválil zákon zakazující greenwashing
Greenwashing

Plus

Greenwashing už pronikl do všech odvětví obchodu i průmyslu, a přestože by podle překladu mělo jít o „zelené vymývání mozků“, jde spíš o „lakování nazeleno“.
Markéta Ševčíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Dřív jsme byli zvyklí lakovat věci na růžovo, dnes je módní lakovat na zeleno tzv. green. Washington už pronikl do všech odvětví průmyslu i obchodu, a přestože podle doslovného překladu by mělo jít o zelené vymývání mozků, jde spíš o lakování na zeleno, tedy ekologické přikrašlování. Z průzkumu veřejného mínění Eurobarometru vyplynulo, že ochrana životního prostředí je důležitá pro 94 % Evropanů a spotřebitelé při výběru zboží dávají přednost tomu, které bylo vyrobeno ekologicky nebo s minimální uhlíkovou stopou. Firmy se této poptávce přizpůsobili, takže se to teď produkty s označením jako fresh nebo Green v obchodech jen hemží. Jenže často jde o tvrzení buď neopodstatněná, nebo pravdivá jen zčásti nebo vyloženě lživá. Evropský parlament tomuto konání minulý týden učinil přítrž a schválil zákon, který Green Washington zakazuje a s ním i užívání klamavých tvrzení o ekologických vlastnostech výrobku a zavádějící marketingové triky. A o tom, co tato norma přinese, bude i dnešní Natural. Poslední lednová a poslední vůbec přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Na tu na green Washington se dnes podíváme očima čtyř lidí, kteří jsou s ekologií bytostně spojeni. Tím prvním bude Vladimír Víšek, muž, který má velmi zajímavou profesní minulost. Dva roky strávil jako dobrovolník v Ghaně, poté pracoval několik let jako manažer ve švédském koncernu IKEA a dnes působí jako manažer udržitelnosti u českého výrobce světových 3D tiskáren Prusa Research. Byl to právě on, kdo v Česku založil platformu s názvem Nova Green. Washington. Pane Vladimíre, my se nacházíme a přiznáme to našim posluchačům v jednom pražském obchodním centru. A nejsme tady vůbec náhodou. Já už jsem tady říkala, že vy jste pracoval jako top manager ve společnosti IKEA, máte rozsáhlé zahraniční zkušenosti. Jak se vlastně narodila idea založit?

  • Takovou platformu. Tak já v oblasti udržitelnosti pracuji asi 15 let. A když jsem chtěl nějaké rozhodnutí, tak jsi měl problém si zdůvodnit, jestli to rozhodnutí je skutečně udržitelnější, nebo není. Chyběla mi tam, chyběla mi expertízám, takže to bylo vlastně ten účel, proč jsem z nich ty iniciativy spolu s kolegy, jako je například třeba Lenka Mynářová nebo Miroslav Kubec.

  • A já jsme se rozhodli založit. Ano. Vy Miroslava.

Ostatní také poslouchají