Natura

Biodiverzita 2024 aneb konec života na planetě?

Natura

Biodiverzita 2024 aneb konec života na planetě?
Zeměkoule

Plus

V Česku by už letos mohla vzniknout nová chráněná území – Soutok na jihu Moravy a také největší CHKO Krušné hory. Na globální i evropské úrovni vzniká legislativa, která se věnuje obnově člověkem poničené přírody. Je to cesta, jak zastavit rychlý úbytek živočišných a rostlinných druhů? Co jsou v současnosti zásadní kroky, které povedou k obnově biodiverzity? Jaká je praxe v Národním parku Šumava?
Markéta Ševčíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jaký nás čeká rok z pohledu životního prostředí? Podle vědců to nevypadá nijak optimisticky. Život na planetě extrémně rychle ztrácí pestrost. Navždy mizí spousty druhů rostlin, živočichů i hub. Živý svět se stává chudším, monotónnější a zranitelnějším. Navíc dochází ke stírání rozdílů mezi různými místy planety a osidlují druhy schopné žít kdekoliv, které zároveň vytlačují ty původní. Co přesně se děje a jaké jsou hlavní příčiny tohoto procesu ve světě i u nás a proč ji zatím nedokážeme zastavit? Mohou se naplnit nejtemnější předpovědi, že do konce století až polovina všech druhů na planetě vymře a jak dopadne jako živočišný druh člověk? To vše jsou otázky pro první na túru roku 2024. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.

  • Na tu.

  • Tak milí posluchači, my jsme usedli v botanické zahradě na Praze dvě na sloupy. Je kolem nás ticho a zimě a vlastně jsme toto prostředí vybrali úmyslně, protože možná botanické nebo zoologické zahrady budou na konci století asi to jediné, kde ještě možná nějaké zbytky přírody budou. A naším průvodcem tady bude vládní zmocněnec pro biodiverzitu a také poradce prezidenta Ladislav Miko. Dobrý den.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají