Natura

Odpadový Oskar. Spolek Arnika upozorňuje na obce, které efektivně bojují s komunálním odpadem

Natura

Odpadový Oskar. Spolek Arnika upozorňuje na obce, které efektivně bojují s komunálním odpadem
Seniorka, odpad, popelnice, třídění odpadu, plasty, komunální odpad, kontejner, ilustrační foto

Plus

Česká republika je v Evropě jediná, která nemá jednotný systém nakládání s odpady. To řeší každá obec, město i městská část po svém. Ekologický magazín Natura se vypravil do míst, která jsou pozitivním příkladem. Spolek Arnika totiž vyhlašuje každý rok soutěž Odpadový Oskar a snaží se upozornit na města a obce, které efektivní cestu našly a jsou díky tomu krásné, čisté a navíc ušetří.
Markéta Ševčíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Že země je unikát, jako jediná v celé Evropě nemá jednotný systém nakládání s odpady, takže si ho každá obec, město i městská část řeší po svém. Je zvláštní, že se při absenci jakéhokoliv systému netopíme v odpadcích. Máme ale stále velmi vysoký podíl směsného odpadu na jednoho obyvatele. A ač jsme přesvědčeni, že umíme skvěle třídit, není to pravda. Například bio odpadu končí v černých popelnicích víc než je nutno. Doplácíme na to nejen penězi, ale i zničenou přírodou a především naším zdravím. Spolek Arnika vyhlašuje každý rok soutěž odpadový Oskar a snaží se upozornit na města a obce, které efektivní cestu našli a jsou díky tomu krásné, čisté a navíc ušetří. Dnes se podíváme do dvou z nich. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.

  • Na tu.

  • My začínáme dnešní pouť na túry za odpady spolu s odborníkem na odpady ze spolku Arnika Milanem Havlem. Dobrý den. Dobrý den. Symbolického malešické spalovny. Každý rok spolu točíme, pane Milane, o odpadech. A já jsem pořád čekala, že když jsme s tím začali třeba před pěti lety, že se to bude hezky postupně snižovat, protože pořád se tak poklepáváme po rameni, že my tady v Česku umíme báječně třídit, ale ono to tak vůbec není. Nám se nějak nedaří snižovat to množství toho komunálního od pádu. Proč máme 6300 obcí, aby došlo k tomu snížení skutečně významným u produkce odpadů, tak 80 % obcí by měli přijmout menší či větší opatření na snižování produkce toho zbytkového odpadu v těch popelnicích, v těch popelnicích s produkují domácnosti asi 200 kg odpadu na obyvatele a rozbor tohoto směsného komunálního odpadu ukazují, že zhruba polovina jde velice dobře využil.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají