Hobby magazín

Kompostování je metoda, kterou naši předkové běžně používali už před staletími

Hobby magazín

Kompostování je metoda, kterou naši předkové běžně používali už před staletími
Výsledný agrokompost je skvělým hnojivem a vůbec nepáchne

Rádio vašeho kraje

Stále více měst a obcí zavádí v systému svozu odpadu sběr bioodpadů. Někde se snaží alespoň v individuální zástavbě řešit problematiku těchto odpadů například i nabídkou domácích kompostérů. Přitom se nejedná o žádnou novinku, protože kompostování organické hmoty bylo pro naše předky naprostou samozřejmostí.
Miroslav Kobza

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají