Jak to bylo doopravdy

Ztrátou Podkarpatské Rusi se Československo stalo vazalským státem Sovětského svazu, připomíná historik

Jak to bylo doopravdy

Ztrátou Podkarpatské Rusi se Československo stalo vazalským státem Sovětského svazu, připomíná historik
Guvernér Podkarpatské Rusi Konstantin Hrabar (od března 1935 - do r. 1938) u prezidenta Edvarda Beneše v prosinci 1935

Plus

Ještě před koncem 2. světové války patřila k Československu, respektive k první republice i Podkarpatská Rus. Toto území bylo centrem zájmů i sousedních zemí a stalo se centrem řady investic – do veřejné správy, školství, ale také sem přijížděli noví učitelé, úředníci a umělci, mezi kterými byl například Ivan Olbracht.
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historik Tomáš Řepa
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Sovětská vláda nemohla zakázat obyvatelstvu Zakarpatské Ukrajiny, aby vyjádřila svou národní vůli, tedy připojení k Sovětskému svazu. Vy, sám, prezident Beneš i jste mi říkal, že jste ochoten odevzdat Zakarpatskou Ukrajinu Sovětskému svazu.

  • Napsal Josef vyser Johnovi Stalin v dopise adresovaném československému prezidentu Edvardu Benešovi 20. ledna roku 1905 a 40 otázkou tématem dnešního jak to bylo doopravdy je to? Nebyla ztráta Podkarpatské Rusi potvrzením bolševizace. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Opravdu Edvard Beneš říkal, že je ochoten odevzdat dané území Sovětskému svazu? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Tomáše řepu.

  • Já myslím, že šlo o jistou formu nátlaku ze strany Stalina, nějaký přímý slib, že se Československo vzdá Podkarpatské Rusi ve prospěch Sovětského svazu do té doby rozhodně nezazněl. Mi, než si ovšem uvědomoval složitou pozici, ve které se republika ve vztahu k tomuto území ocitla, a byl ochoten vyjednávat i na základě toho, jak se vyvíjela vojenská situace. Podkarpatská Rus byla v říjnu 1944 obsazena Rudou armádou.

Více z pořadu