Jak to bylo doopravdy

Antisemitismus tady byl ještě před nacisty. Čeští nacionalisté odmítali židovský vliv na předválečnou společnost, připomíná historik

Jak to bylo doopravdy

Antisemitismus tady byl ještě před nacisty. Čeští nacionalisté odmítali židovský vliv na předválečnou společnost, připomíná historik
Výstava Obrazy zášti; vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích

Plus

Nacismus si spojujeme s otřesným chováním k židovským spoluobčanům, dnes se podobné projevy nenávisti zas vracejí. Někdy se z toho snažíme vyvinit slovy, podle kterých se „nic jiného dělat nedalo, případně nedá“. Pravda je ale na opačném konci, protože odpovědnost má nejen společnost, ale úplně každý z nás. Podobně to vypadalo v historii už jednou, a to před nástupem nacistické okupace Československa.
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historik Jiří Hanuš
Hrají: Klára Sedláčková-Oltová, Pavel Soukup, Aleš Procházka, Václav Neužil, Igor Bareš
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu