Jak to bylo doopravdy

Politické rehabilitace se za komunistů ocitly v rukou katů. Ti tak posuzovali sami sebe

Jak to bylo doopravdy

Politické rehabilitace se za komunistů ocitly v rukou katů. Ti tak posuzovali sami sebe
Pomyslným zahradnickým kozlem se stal tehdejší předseda Nejvyššího soudu Josef Urválek – jedna z nejhorších postav 50. let

Plus

Čtyři dekády komunistické historie našeho státu mají na svém kontě řadu nevinných obětí, bezpráví a nespravedlností, ostatně tak jak tomu v totalitních státech bývá. Kdo není s námi, je proti nám, i takový byl slogan doby. Řada křiklavých případů ovšem v některých obdobích i samotné komunisty přivedla k rozhodnutí, že je třeba napravit alespoň něco. Procesy nazývané „rehabilitační“ měly pojmenovat nejen nespravedlnosti, ale také očistit jména odsouzených.
Ivana Chmel Denčevová

Připravila a moderuje: Ivana Chmel Denčevová
Hostem byl: historik Jan Kalous
Účinkují: Daniel Bambas, Otakar Brousek ml., Lukáš Hlavica, Martin Zahálka
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 20. 5. 2024

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jak to bylo doopravdy?

  • Já jsem použil tehdy proti Schlingovi fyzického násilí proto, poněvadž jsem nechtěl nechat Doubka, aby jej bylo jen sám. Ježto mě to bylo trapné, když jsem s rozkazem ministra Kopřivy o použití fyzického násilí vnitřně nesouhlasil.

  • Řekl vyšetřovatel StB Karel Košťál čtvrtého listopadu roku 1950 při výslechu. O rok později. To pak probíhal další z jeho výslechu, konstatoval.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají