Téma Plus

Jak se obyvatelé monarchie měnili na Čechy. O předsudcích, mýtech a národních představách

Téma Plus

Jak se obyvatelé monarchie měnili na Čechy. O předsudcích, mýtech a národních představách
Socha Tomáše Garrigua Masaryka na stejnojmenném náměstí v Bratislavě

Plus

Hned poté, co se v roce 1918 rozpadlo Rakousko-Uhersko a vzniklo Československo, nezůstala na monarchii „nit suchá“. Vše, co bylo v předchozích třech staletích, se ocitlo v pomyslném temnu. Po dvacetileté éře prvorepublikového Československa s naší historií zatočil nacismus a pak i komunistická ideologie. Dodnes ale ve veřejném mínění zůstaly některé mýty tak zakořeněny, že je obtížné se s nimi potýkat. Jaký je současný pohled na vznik Československa, odkrývá Téma Plus.
Ivana Chmel Denčevová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají