Ex libris

Za rovnocennost evropských plemen aneb Jak československá antropologie polemizovala s rasismem a nacismem

Ex libris

Za rovnocennost evropských plemen aneb Jak československá antropologie polemizovala s rasismem a nacismem
Zdravotní sestra určuje barvu očí mladé ženy ve Výzkumném centru rasové hygieny a kriminální biologie Říšského zdravotního úřadu

Plus

Protestovat proti nacistickým rasovým teoriím o nutnosti dbát na čistotu nadřazené árijské rasy, a přitom prosazovat nucené sterilizace handicapovaných, alkoholiků nebo recidivistů. Jak to jde dohromady? Před 90 lety vyšel v Československu sborník Za rovnocennost evropských plemen, kde to dohromady šlo.
Veronika Kindlová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • V roce 1934 vyšel v Československu sborník rovnocennost evropských plemen a cesty k jejich už oklešťování. Vydala ho Česká akademie věd a umění. Jeho sepsání podnítil prezident Tomáš Garrigue Masaryk jako reakci na rasistickou teorii o nadřazenosti árijské rasy, kterou prosazovalo a uvádělo do praxe sousední nacistické Německo. Názorům autorů přispívajících do sborníku a kontextu, ve kterém vznikal, se o bezmála 90 let později věnovala skupina odborníků z akademie věd Karlovy univerzity a z centrální Evropy. Jan Jůn univerzity pod vedením Milana Ducháčka svá zjištění shrnuli v kolektivní monografii s názvem za rovnocennost evropských plemen. Československá antropologie tváří v tvář rasismu a nacismu v roce 2023 vydal Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd a nakladatelství Lidové noviny. A právě od této publikaci bude v příštích minutách řeč. Ukázky čte Ivo Theimer, průvodní slovo má a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.

  • Exlibris.

  • Zrod moderní vědy přinesl také nový pohled na člověka. Lidské bytosti se staly předmětem vědeckého zkoumání. Zrodila se nejen antropologie, ale také eugenika, věda, která si kladla za cíl vylepšit lidský genofond. V souvislosti s tím vším se objevily také snahy třídit lidi podle jejich vzhledu.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají