Ex libris

Nikoliv syfilis, ale bakterie z hnoje stály za obtížemi Bedřicha Smetany

Ex libris

Nikoliv syfilis, ale bakterie z hnoje stály za obtížemi Bedřicha Smetany
Bedřich Smetana na portrétu z roku 1855

Plus

Našemu budoucímu slavnému skladateli bylo jedenáct, když jeho život poznamenala klukovina, jejímiž následky až do smrti trpěl. Chirurg Jiří Ramba se na osudový okamžik Smetanova dětství zaměřil nejen z lékařského hlediska, ale pustil se i do historického pátrání, které sepsal do knihy Osudná hra Bedřicha Smetany. Podařilo se mu poodhalit příčiny a důsledky nehody, která nejspíš zapříčinila Smetanovy celoživotní bolesti a také následnou hluchotu.
Lukáš Hurník

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • V březnu 2024 si připomeneme 200. výročí narození Bedřicha Smetany. V předvečer tohoto jubilea vydalo nakladatelství Toga knihu, která patří k nejlepším publikacím věnovaným skladatelům vážné hudby, jakou jsem měl kdy v ruce, a přitom ji napsal lékař. Od mikrofonu zdraví autor pořadu Lukáš Hurník.

  • Exlibris.

  • Jiří Ramba byl stomatolog, pedagog, specialista na čelistní a obličejovou chirurgii. Oslav Smetanových narozenin se bohužel nedočkal. Zemřel v lednu 2023 ve věku 82 let. Kromě řady uzdravených pacientů po sobě zanechal unikátní knihu osudná hra Bedřicha Smetany, která nás životopisec detailně provází osudem velkého českého skladatele od narození až do smrti. Důraz ale přitom klade na zdravotní okolnosti jeho života. A to je tedy téma. Smetana byl pronásledován širokým spektrem zdravotních problémů s různými příznaky a peripetiemi. Pan doktor je pečlivě sleduje a hledá souvislosti mezi nimi. Moc ale nechybělo a doc. ramba se k zásadním důkazům ohledně Smetanová zdraví vůbec nedostal. Bylo to v roce 1987, kdy vzniklo podezření, že do Smetanovy rakve na vyšehradském Slavíně zatéká. Exhumace potvrdila podezření a naskytla se tak několikaměsíční příležitost mistrovi pozůstatky důkladně vědecky prozkoumat konziliem na půdě Národního muzea. Než bude rakev zrekonstruována a Smetana do ní opět uloženo. Jiří Ramba měl být jedním z přizvaných specialistů při antropologických výzkumech vedených prof. Emanuelem Vlčkem.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají