Vlídné tóny (hudba beze slov)

Humoreska, ale také „Novosvětská“ Antonína Dvořáka žijí v rozmanitém zpracování – třeba s ukulele

Vlídné tóny (hudba beze slov)

Humoreska, ale také „Novosvětská“ Antonína Dvořáka žijí v rozmanitém zpracování – třeba s ukulele
Klavírista Liberace

České Budějovice

Docela nedávno jsme v pořadu Vlídné tóny poněkud odlehčeněji připomněli velké výročí narození skladatele Bedřicha Smetany výběrem populárních pojetí jeho skladeb. Na to navážeme v souvislosti se skutečností, že na 1. máje se naplní 120 let od úmrtí dalšího světoznámého velikána hudby a českého skladatele Antonína Dvořáka.
Jiří Kasal

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají