Toulky českou minulostí

104. schůzka: Vražda v Děkanském domě 4. srpna L. P. 1306 po polednách

Toulky českou minulostí

104. schůzka: Vražda v Děkanském domě 4. srpna L. P. 1306 po polednách
Pamětní deska. Dvorana Přemyslovců s pomníkem Václava III.

Dvojka

„Ó jak hustou temnotou zahalilo mysli lidské tak neočekávané neštěstí! Ó na jak křehkých základech spočívalo štěstí celých Čech! Na všechen způsob musíme déle oplakávati tebe, mladistvý králi, a převelice želeti proto, že ses jak krutě, tak strašně zhroutil z vrcholu své slávy poražen ne mezi kmitajícími meči nepřátelskými v nebezpečném zápase, nýbrž u domácího krbu. Zanechal jsi zajisté vládcům výstrahu k ostražitosti, ale chudým jsi svou záhubou způsobil utrpení.“

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu