Toulky českou minulostí

229. schůzka: Jak se běhalo Na Běhání

Toulky českou minulostí

229. schůzka: Jak se běhalo Na Běhání
Prokop Holý

Dvojka

Počátkem onoho roku 1426 docházely na dvůr saského kurfiřta ze sousedních Čech zprávy pouze jednoho charakteru. Děsivého.

Ostatní také poslouchají