Toulky českou minulostí

230. schůzka: Od Běhání k Vysoké

Toulky českou minulostí

230. schůzka: Od Běhání k Vysoké
Na památku poslední bitvy byl na obranné zdi vztyčen velký kalich jako symbol husitů

Dvojka

„A tu vzkřivnuvše – Běží, Němci běží! – vyskočili Čechové z vozů a bili napořád Němce a tak dobyli vítězství, a žádného neživili ani zajímati nedali. A bylo pobito Němců na padesát tisíc a Čechů nezabili nic více nežli třicet.“

Ostatní také poslouchají