Toulky českou minulostí

89. schůzka: Braniboři v Čechách

Toulky českou minulostí

89. schůzka: Braniboři v Čechách
Bitva

Dvojka

„Málo jest příkladů v dějinách světa, že by smrt jediného muže byla měla tak truchlivé následky pro celou zemi, jako krále Přemysla Otakara Druhého truchlivý konec. Národ český, přemožen byv od nepřátel v bitvě vražedné a znenadání postrádaje mocných oněch rukou, které držely na uzdě po dvacet pět let veškeré živly ve státě, nemohl uchrániti se, aby se nestal kořistí nepřátel zvenčí i anarchie uvnitř.“