Toulky českou minulostí

227. schůzka: Soukromá podobizna Jana Žižky z Trocnova, potažmo z Kalicha

Toulky českou minulostí

227. schůzka: Soukromá podobizna Jana Žižky z Trocnova, potažmo z Kalicha
Jan Žižka zachraňující muže a ženu z plamenů

Dvojka

„Za místo ku pohřbení vůdce vojska českého Jana Žižky zvolen byl Hradec nad Labem, jakožto přední z měst, která stála v bratrstvu za posledních dvou let od něho zřízeném. Z úmrtního místa vyprovodili tam tělo kněz Ambrož, farář hradecký, jemu zvláště oddaný, a kněz Prokůpek. V Hradci pochován jest s velikou ctí v hlavním farním kostele svatého Ducha před velkým oltářem.“