Téma Plus

Rychlokurs demokracie. Jak se na jaře 1968 konečně probudil československý parlament

Téma Plus

Rychlokurs demokracie. Jak se na jaře 1968 konečně probudil československý parlament
Plukovník Jan Šejna, poslanec

Plus

Letošní 55. výročí roku 1968 je důvodem zamyslet se i nad méně známými aspekty divokého vývoje československého pokusu o reformu. Ve volném seriálu věnovaném méně známým aspektům československého pokusu o reformu se dostáváme k dění v parlamentu. Kdy se začal parlament emancipovat na straně a vládě? A jak probíhaly první krůčky jeho samostatnosti?
Jan Sedmidubský

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jednou ze zapomenutých kapitol československého vývoje v roce 968 je dění v parlamentu. Národní shromáždění stojí obvykle mimo pozornost historiků i novinářů. Přesto volilo prezidenta, a přestože ho nemohlo odvolat právě do rukou předsedy parlamentu. Nakonec prezident republiky Antonín Novotný složil svou funkci a parlament také volil prezidenta nového, a to dokonce tajně. Parlament na jaře 1968 začal zkrátka konečně vystrkovat růžky a hledat svou roli v nové politické situaci. Nešlo o nic jiného než začít naplňovat to, co stálo i v československé ústavě. Národní shromáždění je nejvyšším orgánem státní moci v Československu. Nerušených a inspirativních 50 minut vám přeje Jan Sedmidubský.

  • Téma.

  • Vypadalo to jako hvězdná chvíle parlamentu. Je pátek 25. března 968 a do Národního shromáždění putuje vzácná zásilka s listinou, které se tady nikdy nenadáli a kterou tam nikdy nikdo za posledních 20 let nedopravil. Abdikační dopis prezidenta republiky. A všimněte si, prosím, že hlasatelka dokonce ani nepoužívá obratu soudruh Novotný. Prostě Antonín Novotný, ten, který končí, protože už ho máme dost.

Ostatní také poslouchají