Téma Plus

Nájemní smlouva s okupantem v roce 1968

Téma Plus

Nájemní smlouva s okupantem v roce 1968
Srpnové události v pražských ulicích. Příjezd poslanců do dočasného sídla Národního shromáždění na Gorkého náměstí (dnes Senovážné)

Plus

Československý parlament neboli Národní shromáždění se stejně jako vláda a předsednictvo ÚV KSČ ocitlo v prvních dnech sovětského vpádu do Československa v poněkud schizofrenní situaci. Všichni ti muži a ženy ve „zvolených“ funkcích se začali poprvé chovat jako představitelé suverénní země nezávislé na moskevské centrále. Bylo to úctyhodné, a zároveň to přišlo příliš pozdě. Pod dohledem tanků neměly pevné postoje dlouhého trvání.
Jan Sedmidubský

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Československý parlament prožívala v roce 968 bouřlivé časy stejně jako celá země. V prvních hodinách okupace byl předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský spolu s dalšími reformátory odvlečen do Moskvy. Poslanci se sešli na improvizovaném zasedání v sídle parlamentu na dnešním Senovážném náměstí.

  • Aby vydali řadu protiokupačních prohlášení a výzev.

  • Místopředseda parlamentu Josef málo se ovšem marně snažil zabránit cestě prezidenta Ludvíka Svobody do Moskvy, ale prezident slíbil alespoň to, že po návratu přednese v Národním shromáždění zprávu o tom, co se v Moskvě dohodla. Na našem volném seriálu o dění v československém parlamentu. Na konci 60. let minulého století jsme dospěli do okamžiku, kdy bylo třeba ručit za své minulé postoje. Začíná téma + a zdraví vás já vás Sedmidubský.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají