Souvislosti Plus

AI může být pro firmy stejně užitečná jako telefon. Český průmysl ale digitalizaci podceňuje, říká vědec Kulveit

Souvislosti Plus

AI může být pro firmy stejně užitečná jako telefon. Český průmysl ale digitalizaci podceňuje, říká vědec Kulveit
Umělá inteligence

Plus

Uplynul rok ode dne, kdy veřejnost dostala k užívání nástroj zvaný ChatGPT americké společnosti OpenAI. V jakých oborech se může prosadit nejvíc, co umí, co se teprve učí a jaké mantinely by se této technologii měly dát?
Martina Mašková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Uplynul rok ode dne, kdy veřejnost dostala k užívání nástroj zvaný četl GPT americké společnosti AIG. Ne, no výzkumníci, ale dnes už vlastně i běžní uživatelé internetu včetně náctiletých dokážou komunikovat na nějaké úrovni s generativní umělou inteligencí a zadávat i úkoly. Software, který se na základě dat velkého množství dat dokáže učit a vytvářet texty, obrázky nebo další obsah, zasahuje už do řady oborů lidské činnosti. Jenom samotný čert. Počet GPT už je vám přes 100 milionů uživatelů, 2 miliony vývojářů a přes 92 % firem na světě. V jakých oborech se může prosadit nejvíc, co umí a co se teprve učí a jaké mantinely a do této technologii dává nebo možná měl by dát zejména o tom podebatujeme příští necelé hodině. U mikrofonu je Martina Mašková.

  • Souvislosti.

  • Se mnou ve studiu už jsou Dita Malečková, filozofka nových médií. Dobrý den. Dobrý den. Michal Pěchouček, který je spoluzakladatel a ředitel Centra umělé inteligence na Českém vysokém učení technickém a také technický ředitel J&T čeká Avastu. Dobrý den i vám.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají