Co vás zajímá

Tyfloservis pomáhá už více než 30 let nevidomým a slabozrakým lidem

Co vás zajímá

Tyfloservis pomáhá už více než 30 let nevidomým a slabozrakým lidem
Nevidomá žena se psem

Plzeň

Jaké služby a informace poskytuje, jak pomáhá v praktických dovednostech a jak je prospěšná moderní technika?
Roman Stupka

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Plzeň naším hostem je Linda Albrechtová, která i s těžkým zrakovým postižením dokázala vystudovat vysokou školu a nyní se snaží pomáhat i stejně postiženým lidem. Lindo, ten váš příběh, ten je obdivuhodný, musím říct. Vy jste se se zrakovým postižením už narodila.

  • Je to tak. Já jsem se narodila jako prakticky nevidomá, což jsem teda stále, ale při tom narození jsem, respektive když jsem se narodila, byla jsem úplně nevidomá, což moji rodiče ale nevěděli, co jí zjistili až v půl roce, kdy teda potom začal kolotoč různých vyšetření, různých operací a následně zjišťování toho, jak to bude dál, jak se se mnou bude pracovat. Ale když toto všechno jsme si odžili zhruba od toho mého půl roku do toho roky, tak potom jsem byla schopná nějakým způsobem samostatně se obsloužit. Viděla jsem teda hodně špatně, ale k tomu, abych se mohla samostatně pohybovat a abych viděla to, co jsem potřebovala jako dítě, tak mi to nějakým způsobem stačilo.

  • Takže jste navštěvovala i nějakou speciální školu? Základní.