Názory a argumenty

Jan Fingerland: Billy Graham, ctnostný hříšník

Názory a argumenty

Jan Fingerland: Billy Graham, ctnostný hříšník
Protestantský kazatel Billy Graham

Plus

Zemřel papež evangelikálního křesťanství? Billy Graham by sám s takovým označením nesouhlasil. Přesto se po jeho smrti téměř všichni shodují, že odešel nejviditelně...