Názory a argumenty

Daniel Kroupa: Lotr po pravici

Názory a argumenty

Daniel Kroupa: Lotr po pravici
Filozof a vysokoškolský učitel Daniel Kroupa

Plus

Měl jsem za to, že prvním křesťanským svatým byl Štěpán, kterého pro jeho víru ukamenovali spoluobčané po Ježíšově smrti. Jistý kněz mě však vyvedl z omylu: prvním ...