Natura

Zemní plyn je ještě horší než uhlí nebo ropa, nepřecházejme na něj, varují ekologové

Natura

Zemní plyn je ještě horší než uhlí nebo ropa, nepřecházejme na něj, varují ekologové
Těžba zemního plynu

Plus

Při spalování zemního plynu sice vzniká méně emisí než u uhlí nebo ropy, ale při těžbě a transportu zemní plyn uniká do atmosféry. A jeho největší složka metan je látka s velmi silným skleníkovým efektem. Zemní plyn byl přitom dlouho pokládám za vhodné přechodové palivo mezi uhlím a bezuhlíkovou energetikou, protože při jeho spalování vznikají jen asi poloviční emise oproti uhlí nebo ropě a při hoření nevzniká takové množství škodlivin.
Ondřej Novák

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají