Leonardo Plus

Říct ve správný okamžik správnou věc? Je v pořádku to udělat až později, radí terapeut Vojtko

Leonardo Plus

Říct ve správný okamžik správnou věc? Je v pořádku to udělat až později, radí terapeut Vojtko
Párový terapeut Jan Vojtko

Plus

Jako lidé nemáme pouze kognitivní inteligenci, která se měří takzvaným inteligenčním koeficientem IQ. Je jich mnoho druhů a už od 90. let minulého století se psychologové věnují například inteligenci emoční. Jaké má stupně? A jak jich můžeme dosáhnout? Pro Leonardo Plus vysvětluje párový terapeut Jan Vojtko.
Šárka Fenyková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Kdybychom nakrásně chtěli celému světu tvrdit, že jsme vlci, samotáři a nepěstujeme žádné vztahy, minimálně z jednoho vztahu se nikdy nevyvlečeme. Mám tím na mysli vztah k sobě samému nebo sobě samé. Vydržíme sami se sebou? Máme se rádi, nebo se pořád vnitřně za všechno peskujeme? A jak se pak tento nejintimnější vztah v našem životě promítá do vztahů s dalšími osobami? O tom budeme mluvit v následující hodině. Dobrý poslech přeje Šárka.

  • Leonardo.

  • A já ve studiu vítám našeho pravidelného hosta, párového terapeuta Jana Vojtko. Dobrý den.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají