Česko – země neznámá

V Křišťanově můžete pozorovat pratury, předky dnešních krav

Česko – země neznámá

V Křišťanově můžete pozorovat pratury, předky dnešních krav
Samice jsou červené, samci černí

Rádio vašeho kraje

Biologové se vesměs shodují, že v evropské přírodě znatelně chybí divocí býložravci, kteří se ještě před několika staletími proháněli kontinentem. Jedním z nich je i pratur, divoký předek domácího skotu. V Křišťanově na Šumavě se ho snaží znovu do naší přírody vrátit.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají