Na nedělní vlně z Pardubic

Selský rod Tmějů z Pohory (4/4)

Na nedělní vlně z Pardubic

Selský rod Tmějů z Pohory (4/4)
Původní statek rodu Tmějů na Pohoře dodnes nese ve štítě kamennou desku připomínající starobylost tohoto rodu

Pardubice

Tmějové  se usadili na Litomyšlsku na konci 16.století, do Čech ale přišli jako Litochlebové pravděpodobně už s Janem Lucemburským.

Ostatní také poslouchají