Od Pradědu na Hanou

Chořelice byly kdysi vesnicí v držbě markraběte. Postupně splynuly s Litovlí

Od Pradědu na Hanou

Chořelice byly kdysi vesnicí v držbě markraběte. Postupně splynuly s Litovlí
Kaple stojí přímo na návsi už od roku 1848

Olomouc

Osadu Chořelice najdeme dnes zcela propojenou se sousední Litovlí. Stále si však zdejší obec zachovala do jisté míry venkovský charakter i když první užší propojení s městem zde proběhlo již v 16. století.
Miroslav Kobza

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají