Na nedělní vlně z Pardubic

Selský rod Lipavských z Jarošova (2/4)

Na nedělní vlně z Pardubic

Selský rod Lipavských z Jarošova (2/4)
Statek Lipavských č.p. 11 v Jarošově

Pardubice

Matěj Lipavský přišel do Jarošova na statek číslo popisné 11 v roce 1760. Byl to evangelík, tak jako většina jeho tehdejších sousedů. 

Ostatní také poslouchají