Na nedělní vlně z Pardubic

Selský rod Žroutů z Trstěnic (3/4)

Na nedělní vlně z Pardubic

Selský rod Žroutů z Trstěnic (3/4)
Příjezd ke statku Žroutů v Trstěnicích

Pardubice

Lukáš Žrout hospodařil na statku v Trstěnici už v roce 1651. Starobylost tohoto rodu dokládá kamenná deska nad návesními vraty. 

Ostatní také poslouchají