Na nedělní vlně z Pardubic

Selský rod Kopistů z Úhřetic (1/4)

Na nedělní vlně z Pardubic

Selský rod Kopistů z Úhřetic (1/4)
Bratři Kopistové, zleva Vítězslav, Jan a Jaroslav

Pardubice

Kopistovi z Úhřetic obdělávají půdu kolem řeky Chrudimky a Novohradky už bezmála 400 let. Čtrnáctá generace rodu Kopistů hospodaří na vlastní i pronajaté půdě.

Ostatní také poslouchají