Leonardo Plus

Jak ovlivnili Prahu začátku minulého století židovští architekti

Leonardo Plus

Jak ovlivnili Prahu začátku minulého století židovští architekti
Leonardo Plus

Plus

Pokračování procházky Markéty Ševčíkové s historikem Zdeňkem Lukešem po prvorepublikových stavbách zmizelých a znovu nalezených židovských architektů. Zjistíte, co bylo pro jejich tvorbu typické i jaké byly jejich osudy po roce 1938.
Markéta Ševčíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jak ovlivnily podobu Prahy na začátku minulého století židovští architekti? Co bylo pro jejich tvorbu typické a co je spojovalo? Jaké stavby nám po nich v Praze zůstali a jaké byly jejich osudy po roce 938 a proč měla být jejich jména definitivně vymazána? O tom všem bude Leonardo + s historikem architektury Zdeňkem Lukešem. Po pražských stavbách židovských architektů se s ním vydá a příjemný poslech přeje Markéta Ševčíková.

  • A Leonardo plus.

  • Dnes budeme společně už podruhé splácet dluh, milí posluchači, kulturní a paměťový dluh několika velmi významným a kreativním mužům židovského původu, kteří na začátku minulého století svým specifickým architektonickým rukopisem výrazně ovlivnily tvář jedné velké části Prahy. Jména těchto meziválečných a prvorepublikových architektů měla být během druhé světové války kvůli jejich původu definitivně vymazána a zapomenuta. A patrně by i byla, kdyby nebylo našeho průvodce, historika architektury Zdeňka Lukeše. Ten se pustil do detektivního pátrání po osudech mužů, kteří skončili buď v koncentračních táborech, nebo v emigraci. Naše lidi, my navržené a vytvořené domy a ze zahraničních pramenů poskládal dohromady i mozaiky jejich životních osudů. Ve spolupráci s květy institutem, galerii Jaroslava Fragnera a galerií v Regent burku pak vznikly výstava i kniha splátka dluhu, které se tvorbě těchto mužů věnovali. No a my se dnes o takovou zvukovou splátku dluhu pokusíme rovněž.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají