Leonardo Plus

Invaze a následná okupace po roce 1968 znamenala pro naši společnost změnu politických poměrů

Leonardo Plus

Invaze a následná okupace po roce 1968 znamenala pro naši společnost změnu politických poměrů
21. srpen 1968, sovětští vojáci v Praze

Plus

A to směrem k utužení socialistického kurzu podle sovětského vzoru, ale projevovala se i  v méně nápadných momentech: navždy například změnila architektonickou podobu našeho hlavního města. Na velké území částí Prahy 6 a Prahy 7 si začala činit nárok sovětská strana a  tehdejší vládní garnitura v tomto směru ochotně vycházela vstříc. Místa, kde v Praze nejsme doma, s historikem architektury Zdeňkem Lukešem navštívila Markéta Ševčíková
Markéta Ševčíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • 53 let uplynulo od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na naše území. To, že invaze a následná okupace znamenala zásadní změnu politických poměrů směrem k utužení socialistického kurzu podle sovětského vzoru, je všeobecně známo. Méně známá je ale skutečnost, že se projevovala i v na první pohled méně nápadných momentech. Navždy například změnila architektonickou podobu našeho hlavního města. Největší změny se dotkly velkého území, které dnes patří do městských částí Praha šest a Praha sedm, na které si po roce 1968 začala činit nárok sovětská strana a dlužno podotknout, že tehdejší vládní garnitura jí velmi ochotně vycházela vstříc. Dnes se spolu s historikem architektury Zdeňkem Lukešem na taková místa vypravíme. Přínosný poslech vám přeje Markéta.

  • Ševčíková Leonardo. Plus.

  • Tak milí posluchači, my vás zdravíme z naší další architektonické vycházky s historikem architektury Zdeňkem Lukešem. Dobrý den. Dobrý den. A ona ta naše dnešní vycházka bude velmi zvláštní. Upřímně řečeno, za ta léta, co spolu se Zdeňkem Lukešem procházíme nejrůznějšími zajímavými místy i nejrůznějšími zajímavými stavbami, ještě nikdy neměla naše procházka tak specifický účel, což ta dnešní má, protože my se podíváme na místa, která jsou, pravda, že v našem hlavním městě, ale kde my Češi nejsme úplně doma, že ano.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají