Laboratoř

Modrásek, žluťásek a další denní motýli mají americký původ. Žili už v době dinosaurů

Laboratoř

Modrásek, žluťásek a další denní motýli mají americký původ. Žili už v době dinosaurů
Denní motýli mají americký původ

Plus

Tým vedený badateli z Přírodovědného muzea na Floridě vytvořil unikátní fylogenetický strom života motýlů. Z něj je patrné, že první denní druhy na světě žily před 100 miliony lety na americkém kontinentě. 
Martina Mašková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jak se daří městské divočině a jejím obyvatelům? Odkud pocházejí všichni denní motýli a do jaké míry se evoluce opakuje. To jsou tři náměty, které jsem zvolila pro dnešní pořad vědců a herců. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.

  • Laboratoř.

  • Mé pozvání do pořadu dnes přijali zoologové, odborníci na ochranu přírody. Ondřej Sedláček. Dobrý den a Vojtěch Kotecký. Pěkný den. Naši spolu debata jako dnes bude herečka Jana Janěková. Krásný den. Vítám vás. Studie ekologů z Los Angeles a okolí poukazuje na to, že i uprostřed rušného města najdeme ostrůvky živé přírody. Tak třeba střízlíci nebo tamní káně rádi hnízdí v centru města. Jenomže zachovat rozmanitost živočišných druhů v Los Angeles jinde nebude. Podle vědců do budoucna snad ne. Na přibývající zástavbu pozitivně reagovaly jenom hlemýždi nebo slimáci. Všechny ostatní skupiny živočichů obývají, tak říkají celý spíše jen ostrůvky přírody, které postupně mizí. Příroda uprostřed města. Občas o tom mluvím s tedy s našimi hosty, s našimi kolegy, také s Ondřejem Sedláčkem. Ondřeji, ta studie vlastně není až tak naděje, na jak by se zdálo, nebo ano?

Ostatní také poslouchají