Jak to bylo doopravdy

Vymazal Milan Kundera desetiletí své tvorby i života?

Jak to bylo doopravdy

Vymazal Milan Kundera desetiletí své tvorby i života?
Milan Kundera na fotografii z roku 1979

Plus

12. července 2023 zemřel světově proslulý spisovatel Milan Kundera. Autor románů Nesnesitelná lehkost bytí nebo Žert žil od poloviny 70. let ve Francii, poté co byl zbaven možnosti literárně působit v normalizaci. Připomeňte si autora reprízou pořadu Jak to bylo doopravdy.
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historik Radim Kopáč
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 31. 1. 2020

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jediné, na čem mi záleží z toho, co jsem kdy napsal, jediné, co dovolím znovu vydávat, jsou mé romány.

  • Uvedl při novém vydání knihy žert Československu její autor spisovatel Milan Kundera, žijící v exilu ve Francii. Bylo to v roce 991 a otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, Kundera nevymazal desetiletí své tvorby a jistým způsobem i svého života ze studia zdraví. Ivana Chmel Denčevová. Jak tomuto výroku rozumět? Znamená, že vše další, co se nesmí vydávat, je tvorba, na které Milanu Kunderovi nezáleží? Otázka pro hosta pořadu, literárního historika Radima Kopáče.

  • Jestli Milanu Kunderovi na tom, co odmítá ze svého díla vydávat, záleží, nebo ne? Záleží. Nevím. Každopádně odmítá vydávat celou řadu věcí od roku 45 až vlastně po kraji 60. let. Jde o poezii, jde o povídky.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají