Akcent

Práce spisovatele je z padesáti procent taktika: Milan Kundera z českého i francouzského pohledu

Akcent

Práce spisovatele je z padesáti procent taktika: Milan Kundera z českého i francouzského pohledu
Spisovatel Milan Kundera

Vltava

Jméno Milana Kundery vyvolává i po završení jeho literárního díla v kulturních kruzích vášnivé debaty. V loňském roce vyšly hned dvě jeho biografie na vyhrocených pólech mezi adorací a odsudkem. Proč se část čtenářů nechce spokojit s dílem a láká je pátrat i v záhadě života? Čím a jak se liší pohled Čechů a Francouzů na Kunderovu tvorbu? Na otázky Šárky Jančíkové odpovídá francouzská novinářka Ariane Chemin i v Praze narozený francouzský politolog a historik Jacques Rupnik.
Šárka Jančíková

Připravila: Šárka Jančíková

Editorka: Petra Kultová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají