Názory a argumenty

Karel Hvížďala: Milan Kundera, romanciér a esejista

Názory a argumenty

Karel Hvížďala: Milan Kundera, romanciér a esejista
Spisovatel Milan Kundera

Plus

Romanciér a esejista, tak o sobě hovořil Milan Kundera, když o něm někteří veřejní intelektuálové mluvili i jako o historikovi a politologovi po jeho proslovech na IV. sjezdu spisovatelů v roce 1967 s názvem Nesamozřejmý národ a eseji Unesený Západ aneb Tragédie střední Evropy z roku 1983, který vyšel ve všech hlavních denících v západní Evropě i ve Spojených státech.
Karel Hvížďala

Ostatní také poslouchají