Jak to bylo doopravdy

Havlovy dopisy Dubčekovi a Husákovi zasáhly do normalizace. Jejich obsah se později bezesporu potvrdil, říká historik

Jak to bylo doopravdy

Havlovy dopisy Dubčekovi a Husákovi zasáhly do normalizace. Jejich obsah se později bezesporu potvrdil, říká historik
Václav Havel

Plus

Mohlo by se zdát, že proti ohromnému aparátu totalitního státu, mezi nějž patřily bezpečnostní složky a armáda, pouhé slovo nic neznamená. Pohled do historie nám však ukazuje, že právě slovo může znamenat velký čin. Takové byly i dopisy, které v období normalizace napsal Václav Havel. A také za ně patřičně pykal, protože ani slovo se v komunistickém státě neodpouštělo.
Ivana Chmel Denčevová

Připravila a moderuje: Ivana Chmel Denčevová
Host: historik Tomáš Vilímek
Účinkují: Jitka Ježková, Martin Myšička, Otakar Brousek ml., Kamil Halbich, Igor Bareš
Režie: Michal Bureš

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jak to bylo doopravdy?

  • Nevím, co je na.

  • Tom pravdy. Ale slyšel jsem dokonce, že máte být hlavním žalobcem své vlastní politiky, který poprvé veřejně vysloví souhlas se zásahem, jenž měl tuto politiku zmařit. Myslím, že něco takového nesmíte za žádnou cenu udělat. Už dávno totiž nejde jen o vaši osobní čest, hrdost a důstojnost. Běží dnes o mnohem víc, o čest a hrdost všech, kteří vaší politice dali svou důvěru a kteří dnes umlčeni se k vám upínají jako k poslední šanci, doufajíce, že československému pokusu zachráníte a vy jediný k tomu máte možnost to, co jediné, mu zřejmě lze ještě zachránit.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají