Jak to bylo doopravdy

Lorencova skartace měla zakrýt stopy po zločinech StB. Zlikvidovány byly tisíce operativních svazků, popisuje historik

Jak to bylo doopravdy

Lorencova skartace měla zakrýt stopy po zločinech StB. Zlikvidovány byly tisíce operativních svazků, popisuje historik
Svazky StB

Plus

Velkou a stále nezodpovězenou otázkou v naší nejnovější historii je, jakou roli přesně měla komunistická Státní bezpečnost. Týká se to jak událostí vnitropolitických, tak i zahraničněpolitických. Jisté objasnění ze zachovaných archivních dokumentů sice máme, ovšem řada důležitých byla samotnými estébáky zničena. Cíleně, neodvolatelně, a tak nám zůstávají ona pomyslná bílá místa.
Ivana Chmel Denčevová

Hostem byl: historik Pavel Žáček
Účinkují: Kamil Halbich, Igor Bareš, Otakar Brousek ml., Martin Myšička, Daniel Bambas
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jak to bylo doopravdy?

  • Pokud se psy tu ji. Dostal jsem pokyn, že ze svazků, které mám na sebe vedeny, mám vyjmout vázací akty a finanční doklady a návrhy o získání ke spolupráci. Tyto vyjmuté doklady jsem předával náčelníkovi oddělení Suchému. Ostatní materiály uložené ve svazcích byly zničeny. Toto jsem provedl v průběhu večera a pak jsem z pracoviště odešel.

  • Tak popsal do protokolu. Bylo to před jednou z vyšetřovacích poslaneckých komisí události přelomu listopadu a prosince roku 1989 bývalý estébák kapitán Miloš Jindra. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je Lorencova skartace neměla zakrýt estébácké stopy ze studia. Zdraví Ivana Chmel Denčevová. Proč některé dokumenty měly být předány náčelníkovi a jiné rovnou zničeny? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Pavla Žáčka.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají