Jak to bylo doopravdy

Byla první republika jen Masarykova a Benešova? Na Antonína Švehlu se mělo zapomenout

Jak to bylo doopravdy

Byla první republika jen Masarykova a Benešova? Na Antonína Švehlu se mělo zapomenout
Jak to bylo doopravdy

Plus

První československá republika trvala pouhých 20 let, přesto se k ní v řadě témat vracíme. S její existencí bývají spjata jména vrcholných politiků, nejčastěji pak T. G. Masaryka nebo Edvarda Beneše. Ale jedním z politiků, kteří byli pro dané období klíčovými, byl také Antonín Švehla.Účinkuje: historik Jaroslav Rokoský
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Dramaturgie: Hynek Pekárek
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 2019-02-04

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají