Historie Plus

Maloměsto versus velkoměsto 19. století

Historie Plus

Maloměsto versus velkoměsto 19. století
Domek s doškovou střechou v Malovicích

Plus

Najdeme ještě dnes podobné vzorce životního stylu, stereotypy a jazykové přívlastky z období, kdy vlastenectví, národní zájmy i tradice se ideově a politicky stabilizovaly v 19. století? Jak žilo maloměsto a velkoměsto pod vlivem společenských, sociálních i průmyslových změn a které osobnosti se vymanily ze zažitých modelů?
Lenka Kopecká

Ostatní také poslouchají