Téma Plus

Návrat antisemitismu po listopadu 1989

Téma Plus

Návrat antisemitismu po listopadu 1989
Davidova židovská hvězda v ruce mladé ženy

Plus

Antisemitské projevy v historii sílí zpravidla v souvislosti s výraznými společenskými otřesy a krizemi. Nejinak tomu bylo i u nás při změně politického systému po listopadu 1989. 
Pavel Hlavatý

Ostatní také poslouchají