Historie Plus

Paradoxy Bílé hory: Velká prohra, nebo velké vítězství? Bitva, nebo jen šarvátka?

Historie Plus

Paradoxy Bílé hory: Velká prohra, nebo velké vítězství? Bitva, nebo jen šarvátka?
Bitva na Bílé hoře

Plus

Bitva na Bílé hoře byla zásadním předělem v našich dějinách. Vždyť která jiná událost pojmenovala dvě historické epochy, dobu předbělohorskou a pobělohorskou? Přitom se ji někteří historikové zdráhají vůbec bitvou nazývat.Účinkují: historici Jaroslav Pánek, Ivana Čornejová, Zdeněk Hojda a Jiří Mikulec
Připravila: Naďa Reviláková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají