Folklorní notování

Malérečka unikátních kraslic Marie Vlčková z Uherského Ostrohu

Folklorní notování

Malérečka unikátních kraslic Marie Vlčková z Uherského Ostrohu
Unikátní kraslice Marie Vlčkové

Rádio vašeho kraje

Symbolem jara je už od předkřesťanských dob v celé Evropě vejce, a to se postupem času stalo i symbolem Velikonoc a velikonoční koledy.
Markéta Ševčíková

Ostatní také poslouchají