Okolo češtiny

Jak se zajíc velikonočním symbolem stal

Okolo češtiny

Jak se zajíc velikonočním symbolem stal
jarmark, pouť, stánky (ilustrační)

Olomouc

Proč je zrovna zajíc symbolem Velikonoc? Nebude to jistě tím, že by se na Velikonoce nějak typicky a vzácně objevoval – zajíce měli lidé kolem sebe celoročně a ve velkém množství. Motivem tu bude zřejmě pověra.
Ondřej Bláha