Folklorní notování

Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Tradice, písničky, zvyky a řemesla našich předků, jak se dodnes dochovaly v našich regionech.

Mohly by vás zajímat i tyto pořady